Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 33 từ ngày 14/08/2023 đến ngày 20/08/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
14/08/2023

9h00: Họp đánh giá kết thúc NK của trưởng phòng TN (Phòng 140T8; TP: Chi ủy, BCNK, Chủ tịch CĐ, Trưởng các BM)

Thứ ba
15/08/2023

9h00: Họp tổ chuyên gia chỉnh sửa khung ct (P.140T8)

Thứ sáu
18/08/2023

7h30 Hội nghị VC-NLĐ, TK năm học (Hội trường tầng 7, nhà T5; TP: Giấy triệu tập).