Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 42 từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
12/10/2020

N.H.Quang (7h00-9h50; 310T5)

P.V.Tân (9h00-11h50; 513T5

Đ.N.Q.Hoa (13h00-15h50; 504T3)

H.T Hương (13h00-15h50; 209T5)

Thứ ba
13/10/2020

Công Thanh (9h00-11h50; 213T5)

N.Đ. Hạnh (9h00-11h50; 310T5)

N.M.Huấn (9h00-11h50; 410T5)

N.M.Trường (13h00-15h50; 410T5)

T.L. Hà (13h00-15h50; 213T5)

T.M.Ngọc(13h00-15h50;210T5)

Thứ tư
14/10/2020

N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5)

13h30: Họp Ban Lãnh đạo Khoa - P.403 T3

N.K.Cương (15h00-17h50; 410T5)

B.M.Tuân (13h00-15h50; 213T5)

T. Lê Hà (13h00-15h50; 202T4)

Thứ năm
15/10/2020

H.T.Hương (7h00-9h50; 310T5);

T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5);

T.Q.Đức (9h00-11h50; 213T5);

V.T.Hằng (9h00-11h50; 209T3)

B.M.Tuân (10h00-11h50; 310T5)

 

T.Q.Đức (13h00-15h50; 112T5)

T.M.Ngọc (13h00-15h50; 310T5)

Thứ sáu
16/10/2020

N.M.Trường (7h00-9h50; 213T5);

V.T.Vui (7h00-9h50; 310T5) ;

T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5);

N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5);

N.Q.Hưng (9h00-11h50; 410T5)

V.T.Hằng, P.T.Hà (13h00- 15h50; 213T5);

P.T.Đạt (13h00-15h50; 112T5)

Thứ bảy
17/10/2020

6h00: Coi thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2020 (Đình Khá, Vũ Vui)

8h30: Lễ khai giảng hệ đại học chính quy năm học 2020-2021 tại Hội trường Nhà văn hóa Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh (TP: Đại diện BCN Khoa, Bộ môn, Trợ lý đào tạo và GVCN)

10h15: Họp xét sinh viên vào các CTĐT đặc biệt-301T1 (C.Thanh dự)

13h00: Coi thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2020 (Đình Khá, Vũ Vui)