Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 24 từ ngày 12/06/2023 đến ngày 18/06/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
12/06/2023

08h00: Coi thi: Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc

08h00: Hỏi thi: Bùi Minh Tuân; Nguyễn Đức Hạnh (103T5); Phạm Thanh Hà; Phan Văn Tân (106T5); Phạm Tiến Đạt; Nguyễn Minh Huấn (105T5);

 

12h30: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy, Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Hà

15h00: Coi thi: Đặng Đình Khá

Thứ ba
13/06/2023

08h00: Coi thi: Phạm Tiến Đạt,  Nguyễn Kim Cương

12h30: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy, Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Hà, Phạm Tiến Đạt;

15h00: Coi thi: Phạm Tiến Đạt

Thứ tư
14/06/2023

●8h30 BGH họp giao ban Trường (P. 418, nhà T1; TP: C.Thanh dự).

08h00: Coi thi: Phạm Tiến Đạt, Trịnh Thị Lê Hà

08h00: Hỏi thi: Đặng Đình Khá; Nguyễn Đức Hạnh (102T4)

12h30: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Hà, Phạm Tiến Đạt

Thứ năm
15/06/2023

●8h30 BGH họp Hội đồng xét tốt nghiệp ĐH (P. 301, nhà T1; TP: C. Thanh dự).

08h00: Hỏi thi: Hà Thanh Hương; Nguyễn Tân Được (109T5); Phạm Tiến Đạt; Nguyễn Kim Cương (106T5);

08h00: Coi thi: Nguyễn Đức Hạnh

13h00: Hội nghị khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2023 (Hội trường tầng 2, Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Tp: Q. Hưng dự)

12h30: Coi thi: Nguyễn Đức Hạnh, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa

15h00: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy, Nguyễn Tân Được, Đặng Đình Khá, Nguyễn Đức Hạnh

Thứ sáu
16/06/2023

08h00: Hỏi thi: Trần Ngọc Anh; Nguyễn Đức Hạnh (106T5); Đào Nguyễn Quỳnh Hoa; Nguyễn Minh Trường (102T5)

08h00: Coi thi: Bùi Minh Tuân

 

12h30: Hỏi thi: Bùi Minh Tuân

15h00: Hỏi thi: Bùi Minh Tuân, Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc, Đoàn Mạnh Duy, Trịnh Thị Lê Hà, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Tân Được

Thứ bảy
17/06/2023

08h00: Coi thi: Bùi Minh Tuân

15h00: Coi thi: Bùi Minh Tuân, Trịnh Thị Lê Hà, Nguyễn Tân Được

Chủ nhật
18/06/2023

08h00: Hỏi thi: Nguyễn Kim Cương; Hà Thanh Hương (102T5)

12h30: Coi thi: Nguyễn Kim Cương

15h00: Coi thi: Bùi Minh Tuân, Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc, Đoàn Mạnh Duy, Trịnh Thị Lê Hà, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Kim Cương, Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Tân Được