Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 2 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
11/01/2021

Coi thi:

08h00: Vũ Vui, Đình Khá, Nguyễn Trang

 

Coi thi:

13h00: Thu Thảo, Quốc Trung

Thứ ba
12/01/2021

Coi thi:

08h00: Vũ Vui, Nguyễn Trang

08h00: Thanh Hà, Thanh Hằng (vấn đáp - 501T3)

Coi thi:

13h00: Thanh Hương, Ý Như, Thu Thảo

Thứ tư
13/01/2021

Coi thi:

08h00: Vũ Vui, Nguyễn Trang

08h00: Minh Huấn, Thanh Hương (vấn đáp - 413T5)

Thứ năm
14/01/2021

Coi thi:

13h00: Đức Hạnh, Ý Như, Thu Thảo, Nguyễn Trang, Thanh Hà, Quỳnh Hoa, Minh Tuân

Thứ sáu
15/01/2021

Coi thi:

08h00: Quốc Trung, Hồng Quang, Quỳnh Hoa

08h00: T.Q Đức, P.V Tân (vấn đáp - 501T3)

08h00: Minh Tuân, Thanh Hà (vấn đáp - 503T3)

Coi thi:

13h00: Quốc Trung, Hồng Quang, Thu Thảo, Đình Khá

 

Thứ bảy
16/01/2021

Coi thi:

08h00: Thanh Hằng, Thanh Hà (vấn đáp - 513T5)