Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 45 từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
06/11/2023

09h00: Tiến Đạt (209T5);  

10h00: Đức Hạnh (111T5); 

13h00: Minh Ngọc (413T5); Thanh Hương (402T4); Tân Được (410T5); Kim Cương (107T5); Quang Hưng (513T5); Đức Hạnh (411T5)

Thứ ba
07/11/2023

07h00: Đình Khá (311T5); Đức Hạnh, Quang Hưng (210T5)

9h00: Họp tổ chuyên gia chỉnh sửa khung chương trình (P140T8; TP: HĐKHĐT, LĐ các BM)

13h00: P.Văn Tân (111T5); Ý Như (210T5); Thanh Hằng, Phan Hiền (204T5); Tiến Đạt (407T5)

15h00: Đình Khá (410T5)

Thứ tư
08/11/2023

09h00: Thanh Hương (413T5); Kim Cương (506T3); Minh Huấn & Tân Được (403T5)

13h00: T.Lê Hà (310T5); Hồng Quang (407T5); Minh Ngọc (401T3)

15h00: Minh Trường (413T5)

Thứ năm
09/11/2023

07h00: Minh Trường (211T5);

09h00: Minh Ngọc & Quang Hưng (204T5)

10h00 Họp Đảng ủy Trường (P. 301, nhà T1; C. Thanh dự).

13h00: T.Lê Hà (310T5); Thanh Hương (201T5); Ý Như (513T5); Chí Tuấn (111T5); Công Thanh (402T4);

15h00: Quang Hưng (111T5) 

18h00: Gặp mặt SV hệ chuẩn (Hội trường Tầng 7 Nhà T5; TP: Công Thanh, Đào Hòa, Đặng Hằng)

Thứ sáu
10/11/2023

07h00: Đức Hạnh (210T5); Thanh Hương (311T5); Ngọc Anh (209T5); 

09h00: Quang Đức (309T5); Ngọc Anh & Đức Hạnh & Đình Khá (508T3); Đức Hạnh (411T5)

13h00: Công Thanh (112T5); Thanh Hằng & Thanh Hiền (211T5); T.Lê Hà (506T3); 

15h00: Đình Khá (211T5)

17h00: Tổng duyệt Văn nghệ (Hội trường Tầng 7 Nhà T5; TP: Cán bộ toàn Khoa)

18h00: Gala Chào Tân SV Khóa 68 HMO (Hội trường Tầng 7 Nhà T5 - TP: Cán bộ toàn Khoa)

Chủ nhật
12/11/2023

13h00: Hội diễn văn nghệ chào mừng 65 năm ngày Truyền thống Công đoàn Đại học Tổng Hợp HN - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN (Hội trường Tầng 7 Nhà T5- TP: Cán bộ toàn Khoa)