Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 10 từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
06/03/2023

9h:00: Họp triển khai công tác chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài AUN-QA với Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng (P401T1-TP: Tổ SAR và Bộ môn TV&TNN)

07h00: Minh Trường (410T5); Minh Ngọc (310T5)

09h00: Thanh Hương, Tân Được (213T5)

10h00: Thanh Hà (410T5)

13h00: Thanh Hà, Quỳnh Hoa (410T5); Tiền Giang (310T5); Minh Tuân (210T5)

15h00: Hồng Quang (410T5); Đức Hạnh (310T5)

Thứ ba
07/03/2023

09h00: Hồng Quang (210T5); Kim Cương (310T5); Quang Đức (410T5)

08h30: Đại hội CĐ Khoa nhiệm kỳ 2023-2028 (Thành phần: Toàn thể CBGV, Phòng 140T8)

11h30: Liên hoan toàn Khoa tại Căng tin Nhà trường.

13h00: Kim Cương (210T5); Trịnh Hà (310T5); Quỳnh Hoa; Minh Trường (410T5); Đức Hạnh (203T4; 409T5)

16h00: Đình Khá (310T5); Đức Hạnh (203T4);

Thứ tư
08/03/2023

08h30: Chương trình kỷ niệm ngày Quốc Tế Phụ nữ 8/3 

+ Hướng dẫn trang điểm phù hợp với văn hóa công sở": tại Hội trường Tầng 7 T5 (toàn thể CĐV nữ HMO)

+ Hội thi nấu ăn "Khi đàn ông vào bếp": Sân trường ĐHKHTN (Đ/c Đình Khá, Tân Được, Minh Tuân, Chí Tuấn, Mạnh Duy, Tiến Đạt, Đức Hạnh)

07h00: Minh Tuân (410T5); Minh Huấn; Tân Được (111T5); Minh Ngọc (310T5)

10h00: Thanh Hà (410T5); Đức Hạnh (310T5)

13h00: Minh Huấn; Tân Được (403T4); Trịnh Hà (213T5); Tiến Đạt (310T5); P.Văn Tân (504T3); Thanh Hà; Quỳnh Hoa (410T5); Tiền Giang (310T5); 

15h00: Công Thanh (410T5); Quang Hưng (310T5)

Thứ năm
09/03/2023

●8h30 Hội nghị công tác GVCN và cố vấn học tập. Thành phần: Q. Hưng, Trợ lý GV, GVCN, CVHT của Khoa (HT tầng 7, nhà T5).

07h00: Tiền Giang (310T5); Minh Tuân (210T5); Hồng Quang (213T5)

09h00: P.Văn Tân (410T5)

10h00: Minh Ngọc (310T5)

●14h00 Họp giao ban Trường. (418T1; Q. Hưng dự)

13h00: Minh Huấn; Tân Được (210T5); Thanh Hằng (410T5); Minh Ngọc (407T5)

Thứ sáu
10/03/2023

8h30:Hội nghị tập huấn triển khai và ứng dụng sổ tay đảng viên, điều hành quản lý đảng viên (Trực tuyến, TP: C. Thanh, T. Giang dự)

07h00: Tân Được (213T5); Ngọc Anh (310T5); Đức Hạnh (208T5; 411T5); 

09h00: Tiến Đạt (504T3); Minh Tuân (410T5); 

10h00: Chí Tuấn (310T5)

14h00: Họp BCNK (P. 403T3)

15h00: BCNK họp với tổ VP (P. 407T3)

13h00: Đình Khá (310T5)

15h00: Ngọc Anh (211T5)