Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 6 từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
06/02/2023

9h00: Họp BCN Khoa (P.402T3)

10h00: BCN khoa họp với tổ VP (P.407T3)

07h00: Minh Trường (410T5); Minh Ngọc (310T5)

09h00: Thanh Hương, Tân Được (213T5)

10h00: Thanh Hà (410T5); Đức Hạnh (310T5)

13h00: Thanh Hà, Quỳnh Hoa (410T5); Tiền Giang (310T5); Minh Tuân (210T5)

15h00: Hồng Quang (410T5); Đức Hạnh (310T5)

Thứ ba
07/02/2023

●8h30 Họp Hội đồng thanh lý thiết bị khoa học năm 2022 (P. 401, nhà T1. Q. Hưng dự).

09h00: Hồng Quang (210T5); Kim Cương (310T5); Quang Đức (410T5)

13h00: Kim Cương (210T5); Trịnh Hà (310T5); Quỳnh Hoa; Minh Trường (410T5)

16h00: Đình Khá (310T5)

Thứ tư
08/02/2023

07h00: Minh Tuân (410T5); Minh Huấn; Tân Được (111T5); Minh Ngọc (310T5)

10h00: Thanh Hà (410T5); Đức Hạnh (310T5)

 

13h00: Minh Huấn; Tân Được (403T4); Trịnh Hà (213T5); Tiến Đạt (310T5); P.Văn Tân (504T3); Thanh Hà; Quỳnh Hoa (410T5); Tiền Giang (310T5); 

15h00: Công Thanh (410T5); Quang Hưng (310T5)

Thứ năm
09/02/2023

●8h30 Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và học tập NQ hội nghị TƯ6 tại Hoà Lạc. (C. Thanh dự)

07h00: Tiền Giang (310T5); Minh Tuân (210T5); Hồng Quang (213T5)

09h00: P.Văn Tân (410T5)

10h00: Minh Ngọc (310T5)

13h00: Minh Huấn; Tân Được (210T5); Thanh Hằng (410T5); Minh Ngọc (407T5)

Thứ sáu
10/02/2023

●8h30 Hội nghị giao ban công tác đào tạo học kỳ II năm học 2022-2023. (P. 418,nhà T1. C. Thanh, Đ. Hòa dự).

07h00: Tân Được (213T5); Ngọc Anh (310T5);

09h00: Tiến Đạt (504T3); Minh Tuân (410T5); 

10h00: Chí Tuấn (310T5)

13h00: Đình Khá (310T5)

15h00: Ngọc Anh (211T5)