Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 49 từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
05/12/2022

14h00: Họp BLD Khoa (P.140T8)

Thứ ba
06/12/2022

9h00: Họp tổ PR tuyển sinh (P. 140T8)

07h00: Đức Hạnh (411-T5)

09h00: Ý Như (308-T5); 

10h00: Minh Tuân (111-T5)

13h00: Đức Hạnh (401-T5); Đình Khá (213-T5); Minh Huấn (304-T4)

15h00: Thanh Hương (211-T5); Minh Ngọc (210- T5)

Thứ tư
07/12/2022

07h00: Đức Hạnh (B1, 144XT)

09h00: Tiến Đạt (103-T5); Minh Trường (213-T5);

13h00: Quỳnh Hoa, Minh Trường (210-T5); Thanh Hương (211-T5); Minh Huấn (403-T5); Ngọc Anh (213-T5); 

16h00: Hồng Quang (310-T5);

Thứ năm
08/12/2022

10h00: Họp BTC Hội nghị Khoa học toàn quốc CREATIVE EME 2022 (P301T1; C. Thanh dự)

15h00: Họp giao ban Trường (P418T1; C.Thanh dự)

Thứ sáu
09/12/2022

8h30: Hội nghị Khoa học Trường (P418T1; TP: GM riêng)

07h00: Thanh Hà (213-T5); Đức Hạnh (411-T5)

09h00: Thanh Hương (310-T5); Minh Huấn, Ngọc Anh (104-T5); Quang Hưng (210-T5); Kim Cương (512T4)

13h30: Họp hội đồng KH và ĐT Khoa (P.140T8; TP: HĐKHĐT Khoa, Đ. Hòa, M. Ngọc, C. Tuấn)

13h00: Trịnh Lê Hà (201-T5); Quang Đức (213-T5);

15h00: Quang Hưng, Đức Hạnh (309-T5)