Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 41 từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
05/10/2020

N.H.Quang (7h00-9h50; 310T5); P.V.Tân (9h00-11h50; 513T5)

Đ.N.Q.Hoa (13h00-15h50; 504T3); H.T Hương (13h00-15h50; 209T5)

Thứ ba
06/10/2020

Công Thanh (9h00-11h50; 213T5); N.Đ. Hạnh (9h00-11h50; 310T5); N.M.Huấn (9h00-11h50; 410T5)

N.M.Trường (13h00-15h50; 410T5); T.L. Hà (13h00-15h50; 213T5)

Thứ tư
07/10/2020

N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5)

N.K.Cương (13h00-15h50; 410T5); B.M.Tuân (13h00-15h50; 213T5); T. Lê Hà (13h00-15h50; 202T4)

15h00: Họp các tiểu ban ra đề thi và chấm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 (Thành viên 03 tiểu ban; Phòng 301T1)

Thứ năm
08/10/2020

H.T.Hương (7h00-9h50; 310T5); T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5); T.Q.Đức (9h00-11h50; 213T5); V.T.Hằng (9h00-11h50; 209T3); B.M.Tuân (10h00-11h50; 310T5)

T.Q.Đức (13h00-15h50; 112T5)

Thứ sáu
09/10/2020

N.M.Trường (7h00-9h50; 112T5); V.T.Vui (7h00-9h50; 310T5)  ; T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5); N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5); N.Q.Hưng (9h00-11h50; 410T5)

 

V.T.Hằng, P.T.Hà (13h00- 15h50; 213T5)

Thứ bảy
10/10/2020

8h00: Đón tân sinh viên nhập học (K. Cương; Đ. Hòa; Nhà T5)

14h30: Gặp mặt tân sinh viên HMO (Lãnh đạo Khoa, Bộ môn, CVHT, GVCN, đại diện BCH Liên chi và Trợ lý đào tạo; Phòng 140T8)