Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 23 từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ ba
06/06/2023

08h00: Hỏi thi: Trịnh Thị Lê Hà; Nguyễn Minh Huấn (107T5)

08h00: Coi thi: Bùi Minh Tuân, Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc, Đoàn Mạnh Duy, Nguyễn Tân Được, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Đức Hạnh

14h00: Họp BCN Khoa (P.403T3)

15h30: BCNK họp với tổ VP (P.407T3)

12h30: Coi thi: Bùi Minh Tuân, Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc, Đoàn Mạnh Duy, Đặng Thị Thu Hằng, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa

Thứ tư
07/06/2023

●8h30 Họp Đảng ủy trường (P. 301, nhà T1; TP: C. Thanh dự).

08h00: Coi thi: Nguyễn Hồng Quang, Đoàn Mạnh Duy, Trịnh Minh Ngọc, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Hà

08h00: Hỏi thi: Bùi Minh Tuân; Công Thanh (106T5); Trịnh Thị Lê Hà; Nguyễn Minh Huấn (102T5)

14h00: Họp tổ PR tuyển sinh Khoa (P.140T8)

15h00: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy, Bùi Minh Tuân

 

Thứ năm
08/06/2023

08h00: Coi thi: Nguyễn Hồng Quang, Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc, Đoàn Mạnh Duy, Nguyễn Tân Được, Phạm Thanh Hà, Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Kim Cương

08h00: Hỏi thi: Vũ Thanh Hằng; Đào Nguyễn Quỳnh Hoa (104T5); Công Thanh; Bùi Minh Tuân (106T5)

12h30: Coi thi: Nguyễn Hồng Quang

15h00: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy, Nguyễn Kim Cương

Thứ sáu
09/06/2023

08h00: Hỏi thi: Bùi Minh Tuân; Nguyễn Minh Trường (106T5)

08h00: Coi thi: Nguyễn Đức Hạnh, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Kim Cương

15h00: Coi thi: Nguyễn Đức Hạnh, Bùi Minh Tuân

Thứ bảy
10/06/2023

08h00: Coi thi: Phạm Tiến Đạt

12h30: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Hà, Phạm Tiến Đạt

Chủ nhật
11/06/2023

08h00: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy, Nguyễn Kim Cương

08h00: Hỏi thi: Phạm Thanh Hà; Đào Nguyễn Quỳnh Hoa (106T5); Trịnh Minh Ngọc; Ngô Chí Tuấn (101T5)

12h30: Coi thi: Nguyễn Kim Cương, Đoàn Mạnh Duy, Phạm Thanh Hà, Trịnh Minh Ngọc, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa

15h00: Coi thi:Nguyễn Kim Cương