Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 49 từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
04/12/2023

09h00: Tiến Đạt (209T5);  

10h00: Đức Hạnh (111T5); 

14h00: Họp BCNK (P.403.T3)

15h00: Họp về xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (P.403.T3; TP: Chi ủy, BCN Khoa, CT Công đoàn Khoa)

15h30: BCN Khoa họp với tổ VP (P.407T3)

13h00: Minh Ngọc (413T5); Thanh Hương (402T4); Tân Được (410T5); Kim Cương (107T5); Quang Hưng (513T5); Đức Hạnh (411T5)

Thứ ba
05/12/2023

●9h00 Lễ ký thỏa thuận hợp tác với công ty Rạng Đông (P. 301, nhà T1; C. Thanh dự).

07h00: Đình Khá (311T5); Đức Hạnh, Quang Hưng (210T5)

13h00: P.Văn Tân (111T5); Ý Như (210T5); Thanh Hằng, Phan Hiền (204T5); Tiến Đạt (407T5)

15h00: Đình Khá (410T5)

Thứ tư
06/12/2023

09h00: Thanh Hương (413T5); Kim Cương (506T3); Minh Huấn & Tân Được (403T5)

13h30: Hội nghị khoa học Trường (Tầng 7 nhà T5; Tp: Theo giấy mời)

13h00: T.Lê Hà (310T5); Hồng Quang (407T5); Minh Ngọc (401T3)

15h00: Minh Trường (413T5)

Thứ năm
07/12/2023

●9h30 BGH dự Hội nghị đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Trường; Trưởng các đơn vị cấp 2 (P. 418, nhà T1).

07h00: Minh Trường (211T5);

09h00: Minh Ngọc & Quang Hưng (204T5)

13h00: T.Lê Hà (310T5); Thanh Hương (201T5); Ý Như (513T5); Chí Tuấn (111T5); Công Thanh (402T4);

15h00: Quang Hưng (111T5) 

Thứ sáu
08/12/2023

07h00: Đức Hạnh (210T5); Thanh Hương (311T5); Ngọc Anh (209T5); 

09h00: Quang Đức (309T5); Ngọc Anh & Đức Hạnh & Đình Khá (508T3); Đức Hạnh (411T5)

13h00: Công Thanh (112T5); Thanh Hằng & Thanh Hiền (211T5); T.Lê Hà (506T3); 

15h00: Đình Khá (211T5)