Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 36 từ ngày 04/09/2023 đến ngày 10/09/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
04/09/2023

Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023

Thứ ba
05/09/2023

9h00: Họp cán bộ toàn Khoa (P.140T8)

10h00: BCNK họp với tổ công tác chuẩn bị đón tân SV (P.140T8: TP: BCNK, Tổ VP, Bí thư chi đoàn CB, Bí thư LCĐ, GVCN K68 (Q. Hoa, Đ. Hạnh, T. Đạt))

11h00: Họp BCNK (P140T8)

Thứ tư
06/09/2023

09h00: Gặp mặt sinh viên khóa K68 (P.416T1; Mời các thầy cô tới dự)

10h30: BCNK họp với tổ VP (407T3)

09h00: Thanh Hương (413T5); Kim Cương (506T3); Thanh Hà (210T5); Minh Huấn & Tân Được (403T5)

10h00: Đức Hạnh (313T5)

13h00: T.Lê Hà (310T5); Hồng Quang (407T5); Minh Ngọc (401T3)

15h00: Minh Trường (413T5); Quang Hưng (213T5)

Thứ năm
07/09/2023

9h00: Họp tiểu ban ra đề Cao học (418T1; TP: C. Thanh, M. Trường, T. Giang, T. Đạt)

07h00: Minh Trường (211T5);

09h00: Minh Ngọc & Quang Hưng (204T5)

13h00: Minh Trường (112T5); T.Lê Hà (310T5); Thanh Hương (201T5); Ý Như (513T5); Chí Tuấn (111T5); 15h00: Quang Hưng (111T5)

Thứ sáu
08/09/2023

07h00: Đức Hạnh (210T5); Thanh Hương (311T5); Ngọc Anh (209T5); 

09h00: Quang Đức (309T5); Ngọc Anh & Đức Hạnh & Đình Khá (508T3).

13h00: Quang Hưng (513T5); Công Thanh (112T5); Thanh Hằng & Thanh Hiền (211T5); T.Lê Hà (506T3); 

15h00: Đình Khá (211T5)