Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 1 từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
04/01/2021

Coi thi: 

8h00: Vũ Vui, Minh Tuân

8h00: Lê Hà, Minh Huấn (vấn đáp - 413T5)

Coi thi: 

13h00: Ý Như, Quốc Trung

13h00: Quang Hưng, Thu Thảo (vấn đáp - 413T5)

Thứ ba
05/01/2021

Coi thi: 

8h00: Thanh Hà, Quỳnh Hoa

 

Coi thi: 

13h00: Thu Thảo, Ý Như

13h00: P.V Tân, Thanh Hà (vấn đáp - 513T5)

Thứ tư
06/01/2021

Coi thi: 

08h00: Đức Hạnh, Đình Khá, Vũ Vui, Quốc Trung

 

Coi thi: 

13h00: Minh Trường, Minh Tuân (vấn đáp - 501T3)

Thứ năm
07/01/2021

Coi thi: 

08h00: Thanh Hà, Quỳnh Hoa, Quốc Trung

08h00: Minh Ngọc, Chí Tuấn (vấn đáp - 501T3)

Coi thi: 

13h00: Thu Thảo, Đình Khá

13h00: Vũ Vui, Minh Huấn (vấn đáp - 501T3)

Thứ sáu
08/01/2021

Coi thi:

08h00: Quỳnh Hoa, Minh Trường (vấn đáp - 501T3)

08h00: Lê Hà, Minh Huấn (vấn đáp - 413T5)

Coi thi:

13h00: Ý Như, Thanh Hương

15h: Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ngành Hải dương học (Phòng 140T8)

Thứ bảy
09/01/2021

Coi thi:

13h00: Thu Thảo, Ý Như, Thanh Hà