Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 40 từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
03/10/2022

07h00: Minh Tuân (309-T5); Đức Hạnh (B1, 144XT)

09h00: Công Thanh (213-T5); Thanh Hương (211-T5)

14h00: Họp BCNK - P403T3

15h30: BCNK họp tổ VP - P407T3

13h00: Đình Khá (404-T5); Trịnh Lê Hà (111-T5)

15h00: Phan Văn Tân (213 - T5)

Thứ ba
04/10/2022

9h00; Họp giao ban BCNK với lãnh đạo bộ môn (140T8)

10h30: Họp Chi ủy khoa KTTVHDH (140T8)

07h00: Đức Hạnh (411-T5)

09h00: Ý Như (308-T5); 

10h00: Minh Tuân (111-T5)

15h45: Xét tuyển viên chức (P416T1; TP: C.Thanh, T. Hương, K. Cương)

18h00: Gặp mặt sv CLC QH.2022 (Hội trường tầng 7, C.thanh dự)

13h00: Đức Hạnh (401-T5); Đình Khá (213-T5); Minh Huấn (304-T4)

15h00: Thanh Hương (211-T5); Minh Ngọc (210- T5)

Thứ tư
05/10/2022

07h00: Đức Hạnh (B1, 144XT)

09h00: Tiến Đạt (103-T5); Minh Trường (213-T5);

13h00: Quỳnh Hoa, Minh Trường (210-T5); Thanh Hương (211-T5); Minh Huấn (403-T5); Ngọc Anh (213-T5); 

16h00: Hồng Quang (310-T5);

Thứ năm
06/10/2022

09h00: Họp HĐTS SDH (301T1; C.Thanh dự)

09h00: Thanh Hằng (213-T5); Thanh Hà (201-T5); 

13h00: Đức Hạnh (401-T5); Minh Trường (213-T5); Trịnh Lê Hà (404-T5); Hồng Quang (403-T5);

13h00: Minh Ngọc (207-T5);

Thứ sáu
07/10/2022

07h00: Thanh Hà (213-T5); Đức Hạnh (411-T5)

09h00: Thanh Hương (310-T5); Minh Huấn, Ngọc Anh (104-T5); Quang Hưng (210-T5); Kim Cương (512T4)

13h00: Trịnh Lê Hà (201-T5); Quang Đức (213-T5);

15h00: Quang Hưng, Đức Hạnh (309-T5)