Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 18 từ ngày 01/05/2023 đến ngày 07/05/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
01/05/2023

Nghỉ lễ 1/5

Nghỉ lễ 1/5

Thứ ba
02/05/2023

Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4

Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4

Thứ tư
03/05/2023

Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4

Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4

Thứ năm
04/05/2023

07h00: Tiền Giang (310T5); Đức Hạnh (210T5); Hồng Quang (213T5)

09h00: P.Văn Tân (410T5)

10h00: Minh Ngọc (310T5)

●14h00 Họp HĐKHĐT Trường (P.418, nhà T1; TP: Giấy mời riêng).

13h00: Minh Huấn; Tân Được (210T5); Thanh Hằng (410T5); Minh Ngọc (407T5)

Thứ sáu
05/05/2023

07h00: Tân Được (213T5); Ngọc Anh (310T5); Đức Hạnh (208T5; 411T5); 

09h00: Tiến Đạt (504T3); Minh Tuân (410T5); 

10h00: Chí Tuấn (310T5)

13h00: Đình Khá (310T5)

15h00: Ngọc Anh (211T5)