Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 5 từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
01/02/2021

9h00: Họp BLD Khoa (P.403T3)

10h00: Họp BLD Khoa, BCH công đoàn, Bí thư LCD, bí thư CD CB, Tổ trưởng tổ Vp (P.403T3) (HOÃN)

Coi thi:

8h00: Hồng Quang, Thanh Hà, Minh Tuân, Quỳnh Hoa, Quốc Trung, Đức Hạnh, Đình Khá, Vũ Vui, Thanh Hà (HOÃN)

Thứ ba
02/02/2021

Coi thi:

13h00: T. Lê Hà, Thanh Hương, Thanh Hà, Minh Tuân, Quỳnh Hoa, Đức Hạnh, Đình Khá (HOÃN)

Thứ tư
03/02/2021

9h00:Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng và bổ nhiệm Phó giáo sư (P. 418, Nhà T1 - C.Thanh dự) (HOÃN)

9h00: Họp Hội đồng KHĐT Khoa (Phòng 140T8) (HOÃN)

10h00: Họp cán bộ toàn Khoa (Phòng 140T8) (HOÃN)

Thứ năm
04/02/2021

Coi thi:

08h00: Đức Hạnh, Vũ Vui, Nguyễn Trang, Thanh Hà, Minh Tuân, Đình Khá (HOÃN)

Thứ bảy
06/02/2021

Coi thi:

08h00: Minh Tuân, Vũ Vui, Nguyễn Trang, Đức Hạnh, Thanh Hà (HOÃN)

Chủ nhật
07/02/2021

Coi thi:

13h00: Thanh Hương, Quốc Trung, Đình Khá, Ý Như (HOÃN)