Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 16 từ ngày 15/04/2024 đến ngày 21/04/2024:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
15/04/2024

07h00: Tiền Giang (210T5); Minh Huấn, Tân Được (111T5);

09h00: Kim Cương (112T5); Hồng Quang (410T5); Đức Hạnh (210T5)

13h00: Thanh Hà (112T5); Minh Ngọc (313T5)

15h00: Minh Trường (112T5);

Thứ ba
16/04/2024

07h00: Tiền Giang (T5); Minh Huấn, Tân Được (111T5);Thanh Hà, Quỳnh Hoa (410T5)

09h00: Quang Đức (213T5); Kim Cương (112T5); Đức Hạnh (313T5); Đình Khá (210T5); Thanh Hà, Ý Như (401T4)

13h00: Minh Huấn; Tân Được (410T5); Văn Tân (112T5); Chí Tuấn (310T5); Hồng Quang (313T5)

Thứ tư
17/04/2024

0700: Tiền Giang (210T5); 

09h00: Hồng Quang (112T5) Quang Hưng (210T5); Công Thanh (410T5); 

10h: Thanh Hằng (313T5)

13h00: Minh Tuân (112T5); Tiến Đạt (410T5); Đức Hạnh (313T5); 15h00:Minh Ngọc (313T5)

16h00: Thanh Hà (112T5); 

Thứ năm
18/04/2024

07h00: Thanh Hà, Quỳnh Hoa (410T5); Đức Hạnh (313T5); Ý Như (210T5); 

09h00: Tân Được (112T5); Công Thanh (310T5); 

10h00: Đình Khá (210T5); Thanh Hà, Ý Như (504T3)

13h00: Quang Hưng (313T5); Chí Tuấn (210T5); Văn Tân (112T5); Trịnh Lê Hà (410T5);

15h00: Minh Tuân (112T5)

Thứ sáu
19/04/2024

07h00: Ngọc Anh (211T5)

09h00: Quang Hưng (313T5); Thanh Hằng, Quỳnh Hoa (213T5); Trịnh Lê Hà (112T5)

13h00: Đức Hạnh (313T5); Ngọc Anh (310T5); Quỳnh Hoa (501T3); Tiến Đạt (410T5)

15h00: Minh Ngọc (313T5)