Đào tạo

Thời khóa biểu HKI năm học 2020 - 2021

2020-10-07 08:24:54
Thời khóa biểu HKI năm học 2020 - 2021 của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học dành cho sinh viên năm thứ nhất (K65) và sinh viên năm 2,3,4 (K62, K62, K64)

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản

2020-10-07 07:51:39
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản học kỳ II năm học 2020-2021 dành cho sinh viên và học viên cao học.

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp

2020-10-07 07:47:34
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp học kỳ II năm học 2020-2021.

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học điều chỉnh 2019

2020-09-28 09:35:38
Quyết định về việc ban hành 07 chương trình đào tạo trình độ đại học điều chỉnh 2019

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Đinh Bá Duy

2020-09-28 02:32:10
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đinh Bá Duy với tên đề tài luận án: Tên đề tài: "Đặc điểm hoạt động và khả năng dự báo hạn mùa xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông".

Hướng dẫn công tác GVCN năm học 2020-2021

2020-09-14 02:53:58
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng dẫn triển khai công tác GVCN năm học 2020-2021

Hướng dẫn tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập năm học 2020-2021

2020-09-03 07:35:37
Hướng dẫn tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ đợt 2 năm 2020

2020-09-01 06:55:39
Thông tin chi tiết về việc tuyển sinh hệ Sau đại học đợt 2 năm học 2020.

Lịch trình đào tạo năm học 2020-2021

2020-09-01 04:03:40
Lịch trình đào tạo của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN năm học 2020-2021

TÊN ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP K61

2020-04-15 08:52:59
Đề tài tốt nghiệp của các sinh viên khóa K61

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỦA NCS NGUYỄN TRUNG THÀNH

2020-01-07 02:13:35

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG HỌC

2020-01-04 01:36:44

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HẢI DƯƠNG HỌC

2020-01-02 22:31:17

DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI HKI NĂM HỌC 2019-2020

2019-12-17 10:07:31

CTĐT TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ HMO _2018

2019-10-09 08:16:37