Đào tạo

Hướng dẫn công tác GVCN năm học 2020-2021

2020-09-14 02:53:58
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng dẫn triển khai công tác GVCN năm học 2020-2021

Hướng dẫn tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập năm học 2020-2021

2020-09-03 07:35:37
Hướng dẫn tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ đợt 2 năm 2020

2020-09-01 06:55:39
Thông tin chi tiết về việc tuyển sinh hệ Sau đại học đợt 2 năm học 2020.

Lịch trình đào tạo năm học 2020-2021

2020-09-01 04:03:40
Lịch trình đào tạo của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN năm học 2020-2021

TÊN ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP K61

2020-04-15 08:52:59
Đề tài tốt nghiệp của các sinh viên khóa K61

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỦA NCS NGUYỄN TRUNG THÀNH

2020-01-07 02:13:35

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG HỌC

2020-01-04 01:36:44

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HẢI DƯƠNG HỌC

2020-01-02 22:31:17

DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI HKI NĂM HỌC 2019-2020

2019-12-17 10:07:31

CTĐT TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ HMO _2018

2019-10-09 08:16:37

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC

2019-09-20 01:51:04

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN TRUNG THÀNH

2019-09-10 10:21:04

LỄ BẢO VỆ LA TIẾN SĨ CẤP ĐHQG CỦA NCS NGUYỄN VIỆT

2019-01-23 10:44:32

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH THỦY VĂN

2019-01-23 01:41:13

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC VÀ NGÀNH HẢI DƯƠNG HỌC

2019-01-18 04:39:42