Về việc Lịch thi cuối kì môn Tiếng Anh học thuật của HVCH Khóa 2011 - 2013

2013-03-20 02:05:36
Đào tạo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức thi cuối kì môn Tiếng Anh học thuật (3 tín chỉ) cho HVCH khóa 2011 - 2013 và các NCS (chưa có bằng thạc sĩ) trúng tuyển năm 2011 theo lịch sau:
1. Môn thi, hình thức thi
- Tên môn: Tiếng Anh học thuật.
- Hình thức: Bài thi viết.
- Thời gian làm bài: 90 phút.
2. Đối tượng và điều kiện dự thi
a- HVCH khóa 2011 - 2013 và các NCS (chưa có bằng thạc sĩ) trúng tuyển năm 2011, đã tham dự học và có đủ điểm thành phần môn học theo quy định.
b- HVCH khóa trước (2007 - 2009, 2008 - 2010, 2009 - 2011, 2010 - 2012) đã đăng ký và học lại cùng với khóa 2011 - 2013 và đủ điều kiện dự thi như trên (mục 2,a).
c- HVCH khóa 2010 - 2012 đã nộp đơn xin hoãn thi hoặc dự thi cuối kì môn Tiếng Anh học thuật nhưng kết quả tổng điểm môn học không đạt (dưới 4,0 - điểm D).
Các đối tượng ở mục 2.c phải đến Phòng Sau đại học trước ngày 19/03/2013 để làm đơn xin thi lại bài cuối kì. Nếu kết quả điểm tổng vẫn không đạt, học viên phải đăng kí học lại môn học cùng khóa sau.
Học viên xin hoãn thi cần nộp đơn (kèm theo minh chứng) cho Phòng Sau đại học trước ngày thi 02 ngày. Trường hợp học viên có tên trong danh sách mà không dự thi (không có lí do chính đáng) sẽ phải nhận điểm không (0) ở bài thi đó.
3. Thời gian, địa điểm thi
- Thời gian thi: Thứ sáu 22/3/2013, từ 15 h 00 đến 17 h 00.
+ 15 h 10: Gọi học viên vào phòng thi.
+ 15 h 30: Bắt đầu làm bài.
- Địa điểm thi: Các giảng đường ở nhà T5 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội; Cụ thể gồm 19 giảng đường sau: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 201, 203, 204, 207, 209, 301, 302, 303, 304, 306, 309. Danh sách học viên dự thi được niêm yết tại phòng thi trước buổi thi theo nguyên tắc xếp toàn khóa theo thứ tự tên vần A-B-C (xem danh sách các phòng thi gửi kèm theo).
Học viên đủ điều kiện dự thi nhưng chưa có tên trong danh sách cần đến Phòng Sau đại học (mang theo Thẻ học viên sau đại học và giấy CMND) trước ngày 19/03/2013 để bổ sung vào danh sách dự thi.
Để việc tổ chức thi được thực hiện đúng kế hoạch, Nhà trường đề nghị:
- Các học viên đến trước giờ thi 15 phút, khi đến dự thi phải đem theo Thẻ học viên sau đại học (do Phòng CT&CTSV của trường cấp) để xuất trình cho cán bộ coi thi kiểm tra. Trường hợp mất thẻ học viên thì phải đem theo giấy CMND. Học viên không được dự thi nếu không có ít nhất một trong hai loại giấy tờ trên hoặc đến muộn quá giờ thi 15 phút (kể từ khi bắt đầu tính giờ làm bài).
- Phòng Quản trị Bảo vệ bố trí đủ giảng đường theo lịch thi trên và cử nhân viên mở cửa giảng đường, chuẩn bị nước uống, ghế ngồi cho cán bộ coi thi (40 chiếc) tại Phòng chờ giảng tầng 3 nhà T5.
- Cán bộ đi làm nhiệm vụ coi thi do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN phân công, cán bộ tham gia phối hợp phía Trường do Phòng Sau đại học phân công. Thời gian cán bộ tập trung làm nhiệm vụ: 15 h 00, tại Phòng chờ giảng (P.305) tầng 3 nhà T5.