THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC THUỶ KHÍ MÔI TRƯỜNG

2020-04-15 09:15:49
Tin tức Việc làm/Tuyển dụng

Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD) có chức năng nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực động lực học trong môi trường chất lỏng và không khí, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, nâng cao nhận thức cộng đồng, gắn kết công tác nghiên cứu khoa học, triển khai dự án với công tác đào tạo và phục vụ xã hội.

Nhằm phục vụ công tác xây dựng, triển khai và phát triển các dự án trong tương lai, Trung tâm cần tuyển dụng các vị trí mới. Cụ thể như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 01 Quản lý dự án;

- 01 Nghiên cứu viên lĩnh vực Thủy văn, Thủy lợi, Tài nguyên nước;

- 01 Nghiên cứu viên lĩnh vực Hải dương học;

- 05 Thực tập sinh.

2. Mức lương tối thiểu: từ 7tr - 15tr/tháng.

Thông tin chi tiết: http://cefd.edu.vn/tuyen-dung-thang-02-2020-td296