THỐNG KÊ GIỜ GIẢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012

2012-01-04 03:48:02
Đào tạo

Giáo vụ Khoa xin thông báo tới toàn thể Quý thầy, cô trong Khoa được biết  là đã có bảng thống kê giờ giảng của học kỳ I năm học 2011 - 2012. Kính đề nghị Quý thầy, cô kiểm tra. Có trường hợp của thầy, cô nào chưa đúng xin báo lại cho Giáo vụ biết. Nếu không có thay đổi gì thì đến ngày 09/01/2012 phòng Đào tạo sẽ gửi bản thống kê chính thức xuống phòng tài vụ để làm thủ tục thanh toán tiền giảng dạy.