THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

2011-11-21 06:20:24
Đào tạo

Để triển khai hoạt động nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức trong khuôn khổ Tiểu dự án A (thuộc ĐHQGHN)-Dự án Giáo dục đại học 2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các cán bộ, viên chức (có tên trong danh sách dưới đây thuộc Khoa Khí tượng Thủy văn) lịch kiểm tra viết để xếp lớp theo trình độ:

Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ tư ngày 23/11/2011

Đị điểm: Phòng 416 nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Danh sách cán bộ, viên chức tham gia;

1. Trịnh Minh Ngọc

2. Trịnh Lê Hà

3. Nguyễn Phương Nhung

4. Đặng Đình Khá

5. Đặng Đình Đức

6. Nguyễn Đắc Đa

7. Trịnh Tuấn Long

8. Phạm Thị Minh

Chú ý: Yêu cầu các cán bộ chấp hành đúng theo công văn của nhà trường