THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA VIỆN KHOA HỌC TÀI NGUYÊN NƯỚC

2020-04-15 09:08:54
Tin tức Việc làm/Tuyển dụng

Viện Khoa học tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; – Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Nhu cầu tuyển dụng

Số lượng, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của viên chức cần tuyển dụng tương ứng với vị trí việc làm (xem chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

3.1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi, cụ thể như sau:

3.2. Vòng 1

– Hình thức thi: thi trắc nghiệm

– Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

+ Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh).

+ Phần III: Tin học.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nói trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển mới được thi tiếp vòng 2.

3.3. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: phỏng vấn

Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

4. Hồ sơ dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP (Gửi kèm theo thông báo này).

– Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức người đó đang công tác, học tập trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

(Ghi chú: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo)

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

– Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 18/3/2020 Đến 17h00 ngày 18/04/2020. (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Văn phòng Viện Khoa học tài nguyên nước, Phòng 1420, Tầng 14, Tòa nhà tác nghiệp Khí tượng Thủy văn (Tổng cục Khí tượng Thủy văn), Số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội. (điện thoại: 024.36785858).

6. Tổ chức thi

Thời gian:

– Vòng 1: dự kiến tháng 05 năm 2020

Vòng 2: dự kiến tháng 06 năm 2020

Địa điểm: tại Hà Nội.

(Thời gian và địa điểm cụ thể Viện sẽ thông báo sau)

7. Lệ phí thi tuyển

Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển theo quy định 500.000 đồng/ thí sinh (Theo quy định tại Thông tư 228/2016-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lưu ý:

Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu điện, fax, email.

Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển không đầy đủ thông tin theo quy định.

Không trả lại lệ phí thi tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển sau khi thí sinh đã hoàn tất thủ tục nộp.

(Các thông tin cụ thể về việc tuyển dụng sẽ được thông báo, cập nhật trên bảng tin và trang thông tin điện tử của của Viện Khoa học tài nguyên nước: www.wri.vn)

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục tuyển dụng chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển