THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA ĐÀI KTTV KHU VỰC TÂY NGUYÊN

2020-06-04 11:16:04
Việc làm/Tuyển dụng

Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Tây Nguyên gửi công văn tới Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị Nhà trường giới thiệu cho Đài tuyển dụng 02 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Khí tượng của Khoa Khí tượng Thuỷ văn & Hải dương học.

Nội dung chi tiết tại file đính kèm.