THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA ĐÀI KTTV KHU VỰC TÂY BẮC

2020-05-05 01:26:43
Việc làm/Tuyển dụng

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc thông báo tuyển dụng viên chức đến làm việc tại các đơn vị thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc.

Số lượng tuyển dụng: 12 cán bộ, trong đó tuyển 04 cán bộ tốt nghiệp ngành Thủy văn, 07 cán bộ tốt nghiệp ngành Khí tượng và 01 cán bộ tốt nghiệp ngành CNTT.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm: Thông báo tuyển dụng

Website: http://kttvqg.gov.vn/thong-bao-cua-tong-cuc-104/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-dai-kttv-khu-vuc-tay-bac-nam-2020-6364.html?fbclid=IwAR0J334fkbMUG1NAW5RhxDRocgeVwsQ7t7b8fSE_kY2zgD0qsSwqhbHtzF0