Thông báo điều chỉnh lịch trình đào tạo HKI năm học 2020-2021 đối với SV Khoa QH.2020.T

2020-11-27 08:42:04
Tin tức Đào tạo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo điều chỉnh lịch trình đào tạo HKI năm học 2020-2021 đối với SV Khoa QH.2020.T (sinh viên K65).

- Học 15 tuần (HKI): 12/10/2020-22/01/2021

- Kiểm tra giữa kỳ (HKI): 23/11/2020-05/12/2020

- Thi kết thúc Học kỳ I: 23/01/2021-07/02/2021

- Xét học vụ Học kỳ I: trước 19/3/2021

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.

ĐTH