Nghiên cứu sinh Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

2021-05-24 09:33:43
Tin tức Đào tạo

NGÀNH HẢI DƯƠNG HỌC

Khóa 2020

1. Nguyễn Xuân Tùng, Quyết định số 1193/QĐ-ĐHKHTN, ngày 05/5/2021, tên đề tài: Nghiên cứu biến động hình thái các đảo nổi lớn dưới tác động của động lực biển khu vực Quần đảo Trường Sa - Việt Nam; HDC: PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn; HDP: TS. Nguyễn Kim Cương.

2. Phạm Văn Tiến, Quyết định số 1194/QĐ-ĐHKHTN, ngày 05/5/2021, tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực tới hiện tượng ngập lụt khu vực ven biển; HDC: PGS.TS. Nguyễn Bá Thủy; HDP: TS. Nguyễn Kim Cương.

ĐTH