Lễ trao học bổng Đào Quang Minh

2021-03-30 12:27:19
Tin tức Học bổng
Chúc mừng các bạn học sinh sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được Quỹ Đào Minh Quang trao tặng học bổng với tổng giá trị gần 300.000.000 đồng (gần 300 triệu) vào đúng dịp 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Chúc mừng 3 sinh viên của Khoa KTTV & HDH đã được nhận học bổng Đào Quang Minh:
1. Em Phạm Ngọc Thành, đã dành được học bổng 10.000.000 đồng
2. Em Phan Thuý Hằng, đã dành được học bổng 10.000.000 đồng
3. Em Nguyễn Văn Toàn, đã dành được học bổng 5.000.000 đồng.
 
 
 
 
 
ĐTH