LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG HỌC

2020-01-04 01:36:44
Đào tạo

Ngày 03/01/2020 Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học ngành Khí tượng học cho các HV:

- HV Đặng Thanh Tâm - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh;

- HV Trần Thị Kim Dung - Cán bộ Công ty CP Giải pháp Thời tiết WeatherPlus;

- HV Trịnh Thùy Nguyên - Dự báo viên - Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Tới tham dự Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ có đại diện lãnh đạo Khoa: TS. Nguyễn Kim Cương - Phó Trưởng Khoa; đại diện cơ quan công tác của các HVCH: Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia; Ông Lê Ngọc Quyền - Giám đốc Đài KTTV Khu vực Nam Bộ; và các chuyên gia, nhà khoa học nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Khí tượng học. Các thành viên trong hội đồng đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của các HV, cũng đã chỉ ra những hạn chế để HV hoàn thiện luận văn. Các Luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn, được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.