LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HẢI DƯƠNG HỌC

2020-01-02 22:31:17
Đào tạo

Ngày 02/01/2020 Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Hải dương học:

- HV Nguyễn Thị Khang - Nghiên cứu viên - Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;

- HV Hán Trọng Đạt - Nghiên cứu viên Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản - Viện Nghiên cứu Hải sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;

- HV Phạm Thị Diệu Thúy - Dự báo viên - Đài Khí tượng Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Tổng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- HV Phạm Huyền Trang - Dự báo viên - Đài Khí tượng Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Tổng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- HV Lê Tuấn Đạt - Thư ký Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Nhà xuất bản KHTN và CN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tới tham dự Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ có đại diện lãnh đạo Khoa: TS. Nguyễn Kim Cương - Phó Trưởng Khoa; đại diện cơ quan công tác của các HVCH và các chuyên gia, nhà khoa học nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Hải dương học. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được của các học viên, cũng đã chỉ ra những hạn chế để hoàn thiện luận văn. Kết quả đánh giá chung là các Luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành Luận văn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, các Luận văn tốt nghiệp của các học viên đều được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị phòng Sau đại học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng Nhà trường công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.