LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỦA NCS NGUYỄN TRUNG THÀNH

2020-01-07 02:13:35
Đào tạo

Thứ Hai, ngày 06/01/2020, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG cho NCS Nguyễn Trung Thành với tên đề tài luận án: "Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đồng hoá số liệu phục vụ mô hình dự báo sóng", chuyên ngành Hải dương học, Khoa KTTV & HDH. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn, Trường Đại học Khoa học tự  nhiên, ĐHQGHN và TS. Trần Quang Tiến, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQG gồm các nhà khoa học chuyên môn có uy tín được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự buổi bảo đã đặt ra nhiều câu hỏi để trao đổi về đề tài với NCS. Hội đồng đã bỏ phiếu với 100% phiếu nhất trí thông qua luận án và nhất trí đề nghị Nhà trường công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Trung Thành.