Học bổng BIDV năm học 2020-2021 dành cho sinh viên và học viên cao học

2020-11-30 01:40:24
Tin tức Học bổng

Thông báo học bổng BIDV năm học 2020-2021 dành cho sinh viên và học viên cao học.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin tài trợ học bổng;

- Bảng điểm học tập;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có)

Chi tiết tại thông báo đính kèm