Danh sách tên đề tài luận văn học viên khóa 2020-2022 HMO

2022-03-16 05:05:47
Tin tức Đào tạo

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN VÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 2020 – 2022

TT

Họ và tên HV

Tên đề tài luận văn

Cán bộ hướng dẫn

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Học hàm, học vị, họ và tên GVHD

Cơ quan

công tác

NGÀNH KHÍ TƯỢNG

1.             

Dương Mạnh

Cường

Implementation of the WRF model for rainfall prediction during transitional period from rainy season to dry season in the Central Highlands

Nghiên cứu ứng dụng mô hình WRF vào dự báo mưa trong giai đoạn cuối mùa mưa đầu mùa khô trên khu vực Tây Nguyên

GS.TS. Phan Văn Tân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2.             

Nguyễn Minh Cường

A study on weather satellite data for precipication nowcasting in the Northern region of Viet Nam

Nghiên cứu khả năng dự báo mưa lớn hạn cực ngắn cho khu vực Bắc bộ dựa trên sản phẩm vệ tinh

TS. Công Thanh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3.             

Vũ Văn Dũng

Study on assessing the Predictability of Heavy Rain by Tropical Storms and Tropical depressions for the South Central regional using WRF Model

Nghiên cứu Đánh giá khả năng dự báo mưa lớn do bão, áp thấp nhiệt đới cho khu vực Nam Trung Bộ bằng mô hình WRF

PGS. TS Phạm Thị Thanh Ngà

Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

4.             

Đỗ Thanh Hằng

Meteorological and hydrological drought characteristics and their relationships in Central Highland

Đặc điểm và mối quan hệ giữa hạn khí tượng và hạn thủy văn ở khu vực Tây Nguyên

PGS.TS Vũ Thanh Hằng

Trường Đại học khoa học tự nhiên

5.             

Trần Minh Hiếu

Rainfall distribution characteristics in tropical cyclone making landfall over Viet Nam using satellite data

Đặc điểm phân bố mưa khi bão đổ bộ vào Việt Nam sử dụng số liệu mưa vệ tinh

HD1: PGS. TS. Vũ Thanh Hằng

HD2: PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà

HD1: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên;

HD2:

Viện Khoa học KTTV và BĐKH

6.             

Trần Trung Hiếu

A study on possible mechanisms of rainfall in Central Highlands of Vietnam

Nghiên cứu một số cơ chế gây mưa trên khu vực Tây Nguyên

TS. Nguyễn Đăng Quang

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

7.             

Trương Thị Hoàng Hoa

Research on rain characteristics in the dry season months in the Tay Nguyen region

Nghiên cứu đặc điểm mưa trong các tháng mùa khô trên khu vực Tây Nguyên

TS.Võ Văn Hòa

Đài KTTV khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

8.             

Vũ Thị Mai Hoa

Monsoon breaks in South Viet Nam in the latest decades

Gián đoạn gió mùa trên khu vực Nam Bộ trong các thập kỷ gần đây

PGS. TS. Nguyễn Minh Trường

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

9.             

Đỗ Thị Ánh Huyền

The influence of grid resolution on modeled rainfall in case of interactions between tropical cyclones and cold surge

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của độ phân giải lưới tới lượng mưa trong trường hợp bão tương tác với không khí lạnh

PGS. TS. Nguyễn Minh Trường

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

10.          

Nguyễn Đăng Hùng

Study on characteristics and trends of rainfall in the South Central Region

 

Nghiên cứu đặc điểm và xu thế biến đổi một số đặc trưng mưa trên khu vực Nam Trung Bộ

PGS. TS. Trần Quang Đức

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

11.          

Nguyễn Việt Hưng

 

A study on weather radar data for precipication nowcasting in the Northern region of Viet Nam

Nghiên cứu khả năng dự báo mưa lớn hạn cực ngắn cho khu vực Bắc bộ dựa trên sản phẩm radar

TS. Công Thanh

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

12.          

Vũ Thị Ngọc Mai

Assessment of temperature and rainfall characteristics in the early 21st century climate change scenarios over Central Highlands of Vietnam

Đánh giá đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa trong kịch bản BĐKH thời kỳ đầu thế kỷ 21 trên khu vực Tây Nguyên

TS. Nguyễn Đăng Quang

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

13.          

Lê Thị Nguyên Thảo

Research on short-term thunderstorms forecast (1-3 hours) using satellite images combined with numerical models for Ho Chi Minh City

Nghiên cứu thử nghiệm dự báo mưa dông hạn cực ngắn (1-3h) bằng ảnh mây vệ tinh kết hợp mô hình số trị cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

14.          

Bùi Văn Thọ

Impact of ENSO on temperature and precipitation in the South Central Region

Ảnh hưởng của ENSO đến nhiệt độ và mưa khu vực Nam Trung Bộ

PGS. TS Trần Quang Đức

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

15.          

Lê Thị Diệu Thu

Evaluating the performance of the medium range rainfall forecast (5-10 days) of the IFS global model for Central Highlands

Đánh giá sản phẩm dự báo mưa hạn vừa (5-10 ngày) của mô hình toàn cầu IFS cho khu vực Tây Nguyên

HD 1. TS Dư Đức Tiến

HD 2. GS.TS. Phan Văn Tân

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia;

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

16.          

Lê Phương Thúy

Investigating the changes of some extreme climate indices over the Central Highlands

Nghiên cứu sự biến đổi của một số chỉ số khí hậu cực đoan trên khu vực Tây Nguyên

GS.TS. Phan Văn Tân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

17.          

Chu Phạm Ngọc Trang

Research on the potential of predicting the number hot days with seasonal timescale over Northern Central-Vietnam by statistical methods

Nghiên cứu khả năng dự báo số ngày nắng nóng hạn mùa (1-3 tháng) ở khu vực Bắc Trung bộ Việt Nam bằng phương pháp thống kê

TS. Vũ Văn Thăng

Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đối khí hậu

18.          

Chu Thị Huyền Trang

Assessment of automatically detecting tropical cyclones over Bien Dong sea by artificial intelligence method

Nghiên cứu nhận dạng XTNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông bằng phương pháp trí tuệ nhân tạo

TS. Dư Đức Tiến

 

 

HD1:

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia_Tổng cục KTTV

19.          

Nguyễn Văn Tùng

Research on heavy rain characteristics  in the eastern section of South region and estimating the change in the period of 2020-2050

Nghiên cứu đặc điểm mưa lớn ở khu vực Đông Nam Bộ và đánh giá khả năng biến đổi trong giai đoạn 2020-2050

TS. Võ Văn Hòa

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Tổng cục KTTV

20.          

Thái Thị Bé Vân

Study on calculation of rainfall on grid of real time using assimilation algorithm

Nghiên cứu tính toán lượng mưa trên lưới thời gian thực sử dụng thuật toán đồng hoá số liệu

TS. Hoàng Phúc Lâm

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia_Tổng cục KTTV

NGÀNH THỦY VĂN HỌC

21.          

Nguyễn Thị Duyên

Simulation and assessment of saline intrusion downstream of Vam Co river system, Long An province

Mô phỏng và đánh giá xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Vàm Cỏ, tỉnh Long An

PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

22.          

Phan Minh Đạt

Application of 2D urban hydrological model for inundation map of Long Xuyen city

in the context of climate change

Ứng dụng mô hình thủy văn đô thị 2 chiều xây dựng bản đồ ngập lụt cho thành phố Long Xuyên trong bối cảnh biến đổi khí hậu

PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

23.          

Phạm Văn Giang

Application of multi-hazards assessment software for Ho Chi Minh City area and proposal of mitigation solutions

Ứng dụng phần mềm đánh giá rủi ro đa thiên tai cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp giảm thiểu

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

24.          

Lê Thị An Hải

Flood inundation modeling using MIKE FLOOD-case study at Ba Ria, Vung Tau Province.

Ứng dụng bộ mô hình Mike mô phỏng ngập lụt khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

HD1:

TS. Nguyễn Ý Như

HD2: TS. Nguyễn Hữu Duy

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

25.          

Lê Xuân Hòa

Developing machine learning models for water level forecast at Cao Lanh hydrological station, Dong Thap province.

Xây dựng mô hình máy học phục vụ dự báo mực nước trạm thủy văn Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

HD1:

PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

HD2:

TS. Lê Vũ Việt Phong

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

26.          

Trương Văn Kịch

Estimation of water demand variability using remote sensing - A case study of Soc Trang province, Vietnam

Nghiên cứu tính toán, đánh giá biến động nhu cầu sử dụng nước từ số liệu viễn thám – Áp dụng cho tỉnh Sóc Trăng

HD1: TS. Trần Anh Phương

HD2:

TS. Lê Vũ Việt Phong

Viện Khoa học Tài nguyên nước; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

27.          

Đặng Hoàng Lam

Developing methods  for salinity intrusion prediction in the main rivers of Ben Tre province

Xây dựng Phương án dự báo xâm nhập mặn trên các sông chính của tỉnh Bến Tre.

HD1:

PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

HD2:

TS. Lê Vũ Việt Phong

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

28.          

Nguyễn Thị Liên

Coupling urban hydrological model with gridded precipitation data for flood forecasting in Ha Tinh city

Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm mưa lưới kết hợp mô hình thủy văn đô thị để dự báo ngập lụt cho thành phố Hà Tĩnh

TS. Nguyễn Quang Hưng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

29.          

Lê Hà My

Assessment of Surface Water Resources under Climate Change in the Gam River Basin toward sustainable socio-economic development

Đánh giá tài nguyên nước mặt lưu vực sông Gâm dưới tác động của Biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội

HD1: TS. Lương Hữu Dũng

HD2: TS. Nguyễn Ý Như

Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và BDKH, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

30.          

Trịnh Hải Nam

Low impact development (LID) assessment by urban hydrological model, application of Nhieu Loc Thi Nghe area

Ứng dụng mô hình thủy văn đô thị đánh giá giải pháp thiết kế bền vững (LID) cho thoát nước đô thị Nhiêu Lộc Thị Nghè

PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang

 

Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Quốc Gia TpHCM;

31.          

Trần Nhân Nghĩa

Impact assessment of hydromet hazards to resident communities on the coastal wetlands of Can Gio district, HCMC in the context of climate change and proposal of mitigation solutions

Đánh giá tác động của thiên tai khí tượng thủy văn trong bối cảnh biến đổi khí hậu đến các vùng dân cư trên đất ngập nước ven biển huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp ứng phó.

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

32.          

Lê Thanh Quảng

Simulation and development of flood maps in downstream of Dong Nai river system

Mô phỏng và xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai

TS. La Đức Dũng

 

Tổng cục Khí tượng thuỷ văn;

33.          

Nguyễn Công Thành

Assessing the Salinity intrusion using machine learning algorithms and remote sensing in Vietnam's Mekong Delta

Nghiên cứu, đánh giá xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp máy học và viễn thám

HD1: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

HD2: TS. Nguyễn Hữu Duy

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

34.          

Phạm Hồ Quốc Tuấn

Study on establishing inundation maps in Tien Giang province

Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt khu vực tỉnh Tiền Giang.

TS. Đoàn Quang Trí

 

Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn

35.          

Tạ Đăng Quốc Vũ

Assessing the impacts of climate change and sea level rise on biodiversity associated with the livelihoods of communities in Can Gio district, Ho Chi Minh City and proposing adaptation solutions.

 

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học gắn với sinh kế cộng đồng dân cư huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp thích ứng

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

NGÀNH HẢI DƯƠNG HỌC

36.          

Lê Thị Thanh Huệ

Study the impact of typhoons on hydrodynamic conditions, sediment transports, and morphological change in the Hai Phong coastal area

Nghiên cứu ảnh hưởng của bão đến các điều kiện động lực, vận chuyển bùn cát và biến động địa hình đáy vùng ven biển Hải Phòng

TS. Vũ Duy Vĩnh

 

TS. Phạm Tiến Đạt

Viện Tài Nguyên và Môi trường biển;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

37.          

Lê Văn Tuấn

Investigation of internal wave characteristics in the East Vietnam Sea

Nghiên cứu đặc điểm của sóng nội khu vực Biển Đông

TS. Nguyễn Kim Cương

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

(Danh sách gồm 37 học viên)