Danh sách HVCH HMO Khóa 2020-2021

2021-07-01 05:10:52
Đào tạo
  NGÀNH HẢI DƯƠNG HỌC
1 Lê Thị Thanh Huệ
2 Lê Văn Tuấn
 
NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC
1 Nguyễn Minh Cường
2 Đỗ Thanh Hằng
3 Trần Minh Hiếu
4 Vũ Thị Mai Hoa
5 Đỗ Thị Ánh Huyền
6 Nguyễn Việt Hưng
7 Chu Thị Huyền Trang
8 Thái Thị Bé Vân
9 Dương Mạnh Cường
10 Vũ Văn Dũng
11 Trần Trung Hiếu
12 Trương Thị Hoàng Hoa
13 Nguyễn Đăng Hùng
14 Vũ Thị Ngọc Mai
15 Lê Thị Nguyên Thảo
16 Bùi Văn Thọ
17 Lê Thị Diệu Thu
18 Lê Phương Thúy
19 Chu Phạm Ngọc Trang
20 Nguyễn Văn Tùng
  NGÀNH THỦY VĂN HỌC
1 Nguyễn Thị Liên
2 Lê Hà My
3 Nguyễn Thị Duyên
4 Phan Minh Đạt
5 Phạm Văn Giang
6 Lê Thị An Hải
7 Lê Xuân Hòa
8 Trương Văn Kịch
9 Đặng Hoàng Lam
10 Trịnh Hải Nam
11 Trần Nhân Nghĩa
12 Lê Thanh Quảng
13 Nguyễn Công Thành
14 Phạm Hồ Quốc Tuấn
15 Tạ Đăng Quốc Vũ