Công tác phòng chống dịch bệnh Covid tháng 8 2020

2020-09-01 05:44:18
Tin tức

Căn cứ trên công văn số 2166/ĐHQGHN và 2189/ĐHQGHN và công điện khẩn số 07 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trưởng ban Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi tới các thủ trường đơn vị yêu cầu về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID -10 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn và tăng cường các biện pháp chống dịch bệnh, Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID - 19 của Trường ĐHKHTN gửi công văn 2470/ĐHKHTN-CTSV đề nghị các thủ trưởng đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chi tiết trong file đính kèm

20_8_2020 CV2470ĐHKHTN_CTSV vv tang cuong phong chong dich benh COVID_19_1