Báo cáo và minh chứng công tác cải tiến chất lượng CTĐT Khí tượng và Khí hậu học

2021-05-17 04:56:15
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải tiến chất lượng chương trình đào tạo đã đã kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA giai đoạn 2016-2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội, của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Khí tượng Thủy văn đã hoàn thiện báo cáo và hồ sơ minh chứng về công tác cải tiến chất lượng CTĐT Khí tượng và Khí hậu học.

File báo cáo và hồ sơ minh chứng tại file đính kèm.